Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Grzegorz Władysław Gołdynia
ur. w 1962 roku w m. Oświęcim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017

Biogram

Pan Grzegorz Gołdynia został zatrzymany w 1 V 1982 r. podczas obchodów pierwszomajowych i skierowany do Kolegium ds. Wykroczeń w Oświęcimiu za noszenie znaczka „Solidarność”, ukarany karą grzywny. W dn. 8 V 1982 r. internowany w Zakładzie Karnym w Łupkowie. Podczas internowania podjął protest głodowy, który miał na celu spowodowanie zwolnienia z internowania kobiet i osób chorych.  Uchylenie internowania nastąpiło w dn. 8 VII 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania nadal kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej