Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Grzegorz Władysław Gołdynia

ur. w 1962 roku w m. Oświęcim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pan Grzegorz Gołdynia został zatrzymany w 1 V 1982 r. podczas obchodów pierwszomajowych i skierowany do Kolegium ds. Wykroczeń w Oświęcimiu za noszenie znaczka „Solidarność”, ukarany karą grzywny. W dn. 8 V 1982 r. internowany w Zakładzie Karnym w Łupkowie. Podczas internowania podjął protest głodowy, który miał na celu spowodowanie zwolnienia z internowania kobiet i osób chorych.  Uchylenie internowania nastąpiło w dn. 8 VII 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania nadal kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności