Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Oleś Sławomir

Sławomir Oleś

ur. w 1965 roku w m. Poniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2015
Biogram
Jako student historii na UAM w latach 80. był aktywnym działaczem podziemia i kolporterem bezdebitowych wydawnictw. Od jesieni 1984 r. był uczestnikiem tzw. Funduszu Kolportażu, powstałego ze struktur Szkolnych Kół Oporu Społecznego. W dniu 14.05.1986 r. został zatrzymany w momencie kolportowania podziemnych czasopism i broszur – Służba Bezpieczeństwa zakwestionowała u niego m.in. egzemplarze czasopism „Obserwator Wielkopolski” i „Tygodnik Mazowsze”, jak również plakaty dotyczące 30. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. Po zatrzymaniu odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu wszczęła przeciwko niemu śledztwo w sprawie rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. W dniu 18.07.1986 r. opuścił areszt śledczy. W sierpniu 1986 r. śledztwo zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii. Po opuszczeniu aresztu nie zaprzestał działalności opozycyjnej – zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw i rozpoczął podziemną pracę na rzecz Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Praca ta polegała na prowadzeniu nasłuchu częstotliwości radiowych należących do MO i SB. Działalność ta trwała do 1989 roku. Od 1988 r. działacz Wielkopolskiego Oddziału Liberalno–Demokratycznej Partii „Niepodległość”, redaktor pisma „Głos Poznańskich Liberałów”. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN