Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szpindor Władysław

Władysław Szpindor

ur. w 1932 roku w m. Wały
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2015
Biogram
Władysław Szpindor był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” przy Rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji w Koszalinie. Uczestniczył w organizowaniu i podejmowaniu wszelkich akcji protestacyjnych na terenie Rozgłośni. Jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Zakładowej został wydelegowany do stałych kontaktów z Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim. Był też delegatem konferencji krajowej „Solidarność” Radiokomitetu. Działał w Regionalnym Tymczasowym Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania Polityczne w Koszalinie werbując nowych członków i zbierając wyrazy poparcia dla działalności komitetu. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim, w okresie 13.12.1981 – 17.03.1982 r. Z uwagi na swoją działalność związkową był inwigilowany przez służbę bezpieczeństwa do 1985 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN