Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Lewandowski Tadeusz
Tadeusz Lewandowski
ur. w 1936 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Tadeusz Lewandowski w dniu 18 listopada 1956 r. był jednym z głównych uczestników tzw. Wydarzeń Bydgoskich, w czasie których na Wzgórzu Dąbrowskiego doszło do zdemolowania radiostacji zagłuszającej sygnał rozgłośni antykomunistycznych. Zniszczona na bydgoskim Szwederowie „zagłuszarka” była symbolem narodowego zniewolenia, cenzury i blokady informacji. Działania podjęte przez tłum były wyrazem spontanicznego, wolnościowego zrywu przeciwko symbolowi reżimu oraz buntem wobec komunistycznego systemu politycznego.
Za powyższe, dnia 19 listopada 1956 r. został zatrzymany i postanowieniem Prokuratora Miasta Bydgoszczy tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 1957 r. został skazany na karę 1 roku więzienia. Karę pozbawienia wolności odbywał w więzieniach w Bydgoszczy, Trzeciewnicy i Koronowie. Zwolniony z więzienia w dniu 23 października 1958 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN