Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mierzwińska-Zagożdżon  Sylwia
Sylwia Teresa Mierzwińska-Zagożdżon
ur. w 1946 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019

Biogram

Była ajentem sklepu z konfekcją „Sylwia” przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Pełniła funkcję sekretarza Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ajentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjęła działalność w ramach zdelegalizowanych struktur Związku. Zaangażowała się w druk i kolportaż „Tygodnika Wojennego” oraz innych nielegalnych wydawnictw. Pod podłogą swojego sklepu posiadała specjalną skrytkę, w której ukrywała wydawnictwa drugiego obiegu. W ramach represji zastrzeżono jej możliwość wyjazdów za granicę do dnia 4 lipca 1986 r., ponieważ podczas przekraczania granicy został w jej bagażu znaleziony komunikat Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej z dnia 23 sierpnia 1983 r. W dniu 27 listopada 1984 r. przeprowadzono z nią rozmowę operacyjno-sondażową. Jednak nie zaprzestała prowadzenia dotychczasowej działalności.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej