Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Czerwiński Fryderyk
Fryderyk Stanisław Czerwiński
ur. w 1941 roku w m. Grodzisko Dolne
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011

Biogram

Od 1984 r. był członkiem i aktywnym działaczem Solidarności Walczącej. W latach 1984-1987 był wielokrotnie zatrzymywany i karany przez kolegia do spraw wykroczeń. Za udział w demonstracji w dniu 16 grudnia 1984 r. w Gdańsku został  zatrzymany na 48 godzin i ukarany karą grzywny. W dniu 3 maja 1985 r. w Krakowie został ponownie zatrzymany za udział w manifestacji i również ukarany grzywną. Następnie w 1987 r., w  związku z nielegalnym kolportażem  na terenie WSK PZL-Kraków wydawnictw bezdebitowych, po raz kolejny został skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej