Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Suszek Marek

Marek Zdzisław Suszek

ur. w 1961 roku w m. Zamość
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 143/2014
Biogram
Aktywnie działał w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” na terenie Zamościa i woj. zamojskiego. W okresie stanu wojennego i po jego zawieszeniu zaangażowany był w kolportaż wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” oraz  literatury bezdebitowej, a także w akcje plakatowania i akcje ulotkowe. Zajmował się także redagowaniem, drukiem i kolportażem pisma bezdebitowego „Myśl niezależna”, pisma Polskiej Partii Niepodległościowej Oddział lubelsko-zamojski. W 1986 roku kolportował ulotki „Solidarni z Afganistanem”. Utrzymywał rozległe kontakty z byłymi internowanymi działaczami „Solidarności” na terenie woj. zamojskiego. Uczestniczył we Mszach św. w ich intencji w Kościele Ojców Redemptorystów w Zamościu. Był także aktywnym uczestnikiem uroczystości i manifestacji patriotyczno-religijnych np. organizowanych przez NSZZ „Solidarność” w Komarowie, w trakcie których trzymał transparent z napisem „Solidarność”. Karany przez kolegium i zatrzymywany na 48 godzin. Z powodu swej działalności był inwigilowany i wzywany na rozmowy ostrzegawcze. Formą represji wobec Marka Suszka było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych.	
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN