Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Solak Zbigniew

Zbigniew Adam Solak

ur. w 1953 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016
Biogram
Jako student historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1977 r. związany ze Studenckim Komitetem Solidarności. Zaangażowany w prowadzenie niezależnych zajęć dydaktycznych w postaci wykładów dla uczniów szkól średnich. Współautor podręcznika historii dla młodzieży szkolnej „Czego nie ma w podręcznikach” (wraz z Ryszardem Terleckim i Januszem Tadeuszem Nowakiem), wydanego w 1979 r. przez podziemne wydawnictwo „Krzyż Nowohucki”. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych. 
Jesienią 1980 r. inicjator powołania struktur NSZZ „Solidarność” w Archiwum Państwowym w Krakowie. Przewodniczący Komisji Zakładowej związku w miejscu pracy. Ponadto wykładowca Wszechnicy Robotniczej, działającej przy władzach regionalnych związku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu (z uwagi na stan zdrowia od maja do lipca 1982 r. przebywał w szpitalu więziennym). Zwolniony w dniu 7 września 1982 r.
W latach 1982-89 autor licznych tekstów ukazujących się w pismach wydawanych w drugim obiegu, m. in. w „Krytyce”, „Arce” i „CDN”, w szczególności poświęconych ruchom opozycyjnym działających w Czechosłowacji, na Węgrzech, obecnej Ukrainie oraz krajach bałtyckich
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej