Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalczyk Józef

Józef Karol Kowalczyk

ur. w 1948 roku w m. Oleszno Kieleckie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Józef Karol Kowalczyk od 1968 r. zatrudniony był w Porcie Szczecińskim na stanowisku operatora sprzętu zmechanizowanego. W sierpniu 1980 r. brał czynny udział w strajku na terenie portu szczecińskiego. Od września 1980 r. do 13.12.1981 r. należał struktur „Solidarności”, gdzie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Porcie Szczecińskim. 
W roku 1986 współuczestniczył w podpisaniu i skierowaniu pisma do dyrektora Portu Szczecińskiego, w którym to wskazano złą organizację pracy, marnotrawstwo i wadliwy system wynagrodzenia pracowników, jednocześnie domagając się powołania związku zawodowego.
Od 17.08. do 3.09.1988 r. należał do czołowych organizatorów i uczestników strajku w porcie. W tym czasie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Strajkowego Portu Szczecińskiego. Po zakończeniu strajku został wybrany na przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Porcie Szczecińskim. W dniu 12.09.1988 r. wszedł w skład członków Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego. Po ponownej rejestracji NSZZ „Solidarność” w kwietniu 1989 r. Pan Józef Kowalczyk pełnił funkcję Przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Portu Szczecińskiego.
W czerwcu 1989 r. został wybrany z listy Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie na Posła do Sejmu PRL X kadencji i Sejmu RP I kadencji. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN