Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stark Elżbieta

Elżbieta s. Bertilla Stark

ur. w 1940 roku w m. Brodnica Górna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Elżbieta Stark, s. Bertilla w latach 1981-1986 była zaangażowana w działalność opozycyjną na terenie Torunia.
Wspierała działaczy b. "Solidarności" poprzez dostarczanie pomocy finansowej i bonów żywnościowych dla osób internowanych oraz ich rodzin. Udzielała pomocy medycznej osobom pobitym przez ZOMO podczas manifestacji w Toruniu. Zajmowała się kolportażem broszur i pism wydawanych przez podziemne struktury NSZZ "Solidarność" na terenie Torunia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków