Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Czerniawski

ur. w 1953 roku w m. Linki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Pan Stanisław Czerniawski od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” na terenie Zagłębia Miedziowego. Po 13 grudnia 1981 r. zajmował się kolportażem ulotek, znaczków, prasy i wydawnictw niezależnych na terenie Jawora, w tym m. in. „Biuletynu Informacyjnego – Stanu Wojny”, „Solidarności Walczącej” oraz „Z Dnia na Dzień”. Działał jako łącznik między grupą działaczy z Jawora a „Solidarnością” we Wrocławiu.
W okresie 1981-1989 uczestniczył w wielu akcjach plakatowych i ulotkowych, był inicjatorem zbiórek pieniężnych i darów w Zakładach Górniczych Polkowice na rzecz pomocy internowanym oraz ich rodzinom. Pan Stanisław Czerniawski był także organizatorem dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych dla Solidarności Walczącej i Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarność” Dolny Śląsk. 31.08.1982 r. uczestniczył w manifestacji w Jaworze w okresie tzw. „wydarzeń lubińskich”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności