Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Dariusz Grzegorz Tłoczyński

ur. w 1970 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 135/2017
Biogram
Jako uczeń Centrum Kształcenia Ustawicznego Mechaników i Elektryków w Gdańsku, w styczniu 1988 r. włączył się aktywnie w działalność Federacji Młodzieży Walczącej Region Gdańsk. Był organizatorem struktur FMW na terenie szkoły. Od lutego 1989 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma FMW „CKUMIAK", wydawanego przez uczniów jego szkoły. W ramach działalności w FMW, zajmował się ponadto kolportowaniem nielegalnych wydawnictw na terenie szkoły i w miejscu zamieszkania oraz malowaniem napisów na murach. Aktywnie uczestniczył w antykomunistycznych manifestacjach organizowanych przez FMW w Gdańsku.
Biogram opracowano na podstawie: