Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Eugeniusz Jessa

ur. w 1954 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 337/2021
Biogram
Marek Jessa wziął udział w opozycyjnej demonstracji w Gorzowie Wielkopolskim pod katedrą w dniu 31.08.1982 r. Manifestacja była wyrazem sprzeciwu wobec stanu wojennego i przerodziła się w trwające kilka godzin starcia i zamieszki. Został tymczasowo aresztowany dnia 02.09.1982 r. pod zarzutem napaści na funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej. 
Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 27.09.1982 r. skazał go na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem w poczet kary aresztu tymczasowego od 31.08.1982 r., z jednoczesnym pozbawieniem praw publicznych na okres 2 lat.
W dniu 28.07.1983 r. na mocy amnestii złagodzono karę do 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności. Więzienie opuścił dnia 27.07.1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej