Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Antoni Cholewa

ur. w 1956 roku w m. Kazimierz Dolny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
W latach 1980-1981 był zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność” w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej i uczestniczył w dniach 14-16 XII 1981 r. w strajku okupacyjnym w WSK. W czasie trwania strajku wykonywał ramki do powielaczy i obijał je płótnem. Po strajku ukrywał w swoim mieszkaniu materiały „Solidarności”, które odnaleziono w trakcie przeprowadzonego przeszukania. Zajmował się także kolportażem ulotek, stemplowaniem i zrywaniem obwieszczeń WRON i dyrekcji zakładu. Z powodu kontynuowania działalności został internowany na podstawie decyzji nr 178 Komendanta Wojewódzkiego MO w Lublinie z 8.05.1982 r. i 10.05.1982 r. osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie. Internowanie uchylono na podstawie decyzji z 16.06.1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność związkową i  utrzymywał kontakty z innymi działaczami z podziemnych struktur „Solidarności” w Świdniku. Z tego powodu w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. został ponownie internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Budowie. Poddawany był nękającym przesłuchaniom. Z powodu swojej działalności Pan Antoni Cholewa był inwigilowany i kontrolowany przez SB oraz wielokrotnie w 1982, 1983 i 1985 roku wzywany na rozmowy ostrzegawcze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Marcin Dąbrowski, Wojskowe obozy specjalne 1982-1983, Lublin 2013
    • Inteligentna forma represjonowania, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016