Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mirosław Andrzej Styczeń

ur. w 1953 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Od grudnia 1980 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w  Bielsku-Białej. Jako redaktor naczelny pisma „Solidarność Podbeskidzia”, miał istotny wpływ na treść artykułów ukazujących się na łamach ww. wydawnictwa, a tym samym na stosunek opinii publicznej do zaistniałej sytuacji politycznej w kraju. W wyniku prowadzonej działalności został internowany dnia 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodkach Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, następnie w Nowym Łupkowie, gdzie przebywał do 9 września 1982 r. Po zwolnieniu z internowania, nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Będąc aktywnym członkiem nielegalnych struktur byłego NSZZ „Solidarność”, w dalszym ciągu zajmował się kolportowaniem regionalnej prasy podziemnej, za co był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W październiku 1988 r. wraz z innymi osobami zawiązał tzw. Regionalną Komisję Organizacyjną NSZZ „Solidarność Podbeskidzia”, której celem było odbudowanie struktur związku w zakładach przemysłowych regionu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej