Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Józef Kinowski

ur. w 1938 roku w m. Kozy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2014
Biogram
Pan Jan Kinowski był działaczem NSZZ „Solidarność” działającego przy Bielskich Zakładach Przemysłu Wełnianego „Wega” w Bielsku-Białej. 
Zajmował się kolportażem ulotek  nielegalnych wydawnictw. 
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną podlegał inwigilacji szczególnej przez organy bezpieczeństwa państwa PRL w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Bicz” w okresie od 27 I 1985 r. do 12 IV 1986 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN