Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Feliks Bieńkowski

ur. w 1948 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Pan Andrzej Bieńkowski był członkiem NSZZ „Solidarność” przy kopalni „ZMP” w Żorach od września 1980 r. Brał udział w strajkach w 1980 r. oraz po wprowadzeniu stanu wojennego od 14-15 XII 1981 r. 
W okresie stanu wojennego Pan Andrzej Bieńkowski angażował się w kolportaż ulotek oraz książek bezdebitowych. 
W sierpniu 1988 r . ponownie zaangażował się w organizację strajku w KWK „ZMP” w Żorach,  wszedł wówczas w skład komitetu strajkowego. Działania te spowodowały zwolnienie Pana Andrzeja Bieńkowskiego z pracy oraz zainteresowanie Służby Bezpieczeństwa jego osobą. Przywrócony do pracy w listopadzie 1988 roku wszedł w skład grupy inicjatywnej mającej na celu reaktywację NSZZ „Solidarność”, co przejawiało się m.in. złożeniem wniosku o rejestrację do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. 
Pan Andrzej Bieńkowski przez kolejne miesiące organizował masówki i wiece dla załogi, prowadził szeroką kampanię informacyjną dotyczącą nielegalnego jeszcze wówczas związku jak i sytuacji w kraju. Ponownie został objęty kontrolą operacyjną i pozostawał w zainteresowaniu SB do października 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków