Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stryjewski Władysław

Władysław Jan Stryjewski

ur. w 1951 roku w m. Wschowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” przy Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym we Wschowie. Za swoją działalność decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Lesznie został internowany 13.12.1981 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp. Powodem internowania był m.in. wrogi stosunek do PRL i możliwość dezorganizacji przez niego łączności w czasie stanu wojennego. Z aresztu w Ostrowie Wlkp. został przewieziony do Zakładu Karnego w Głogowie, skąd zwolniono go 15.01.1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej