Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pasek Ryszard

Ryszard Franciszek Pasek

ur. w 1957 roku w m. Radzyń Podlaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2017
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej. Włączył się w odbudowę struktur związkowych i aktywnie uczestniczył w pracach podziemnej zapasowej Komisji Zakładowej w WSK. Zaangażowany był w kolportaż wydawanego w Świdniku biuletynu „Grot” i innych wydawnictw nielegalnych. Prowadził szeroką działalność kolportażową i był odpowiedzialny za kolportaż na terenie WSK i Świdnika. Dostarczał do Świdnika z Lublina nielegalne wydawnictwa m.in. wykorzystując swoje pobyty w Lublinie na zajęciach na Politechnice Lubelskiej, gdzie studiował. Utrzymywał kontakty z działaczami „Regionu Środkowo Wschodniego Solidarności” z terenu Lublina i województwa. W jego mieszkaniu odbywały się spotkania aktywistów „Solidarności” oraz rozdzielane były do dalszego kolportażu wydawnictwa bezdebitowe. W 1987 r. Pan Ryszard Pasek wszedł w skład Tymczasowej Komisji Zakładowej w WSK. W 1988 r. podjął aktywne działania zmierzające do wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność”, zaangażował się w organizowanie Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w WSK w Świdniku i wszedł w skład Prezydium sformowanego we wrześniu 1988 roku Komitetu Założycielskiego. Z powodu swej działalności  był inwigilowany i objęty kontrolą operacyjną, a w jego mieszkaniu zastosowano podsłuch. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
    • „Świdnicki Lipiec 1980-2005” – wydawnictwo Urzędu Miasta Świdnik w 25 rocznicę wydarzeń z przedmową i wstępem autorstwa Marcina Dąbrowskiego
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN