Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mazur Kazimierz
Kazimierz Jan Mazur
ur. w 1946 roku w m. Padew Narodowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016

Biogram

Pracownik Wydziału Przygotowania Węgla Zakładu Koksochemicznego Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Członek NSZZ „Solidarność”.
Uczestnik strajków w hucie w dniach 13-16 grudnia 1981 r. oraz 26 kwietnia – 5 maja 1988 r. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych.
W latach 1983-89 prowadził regularnie zbiórkę pieniędzy wśród pracowników Zakładu Koksochemicznego HiL w ramach Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej. 

Biogram opracowano na podstawie:

publikacji:

A. Gliksman, A. Malik, „Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej (1982-1989)”, Kraków 2014