Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wiesław Edward Sabatowski
ur. w 1951 roku w m. Sosnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019

Biogram

Pan Wiesław Sabatowski wstąpił do NSZZ „Solidarność” przy PTSB „Transbud” w Sosnowcu we wrześniu 1980 r., był członkiem prezydium, a następnie wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej. Do NSZZ „S” należał również po przeniesieniu do KWK „Sosnowiec”. 
8 I 1982 r. został oskarżony o wykonanie i rozpowszechnienie w dniu 21 XII 1981 r. na terenie KWK „Sosnowiec” ulotek krytykujących ówczesny ustrój. Zatrzymany 8 I 1982 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dnia 19 II 1982 r. skazany na 1 rok pozbawienia wolności. Był przenoszony do kolejnych Zakładów Karnych w Raciborzu, Strzelcach Opolskich i Kłodzku. Wyrok odbył w całości, został zwolniony dn. 8 I 1983 r. 
Pan Wiesław Sabatowski 6 VII 1988 r. został ponownie zatrzymany pod zarzutem znieważenia funkcjonariuszy MO, za co wyrokiem Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 8 XI 1988 r. został skazany na 40 tys. zł. grzywny.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN