Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Małgorzata Mirosława Czwarno-Sieroń

ur. w 1956 roku w m. Stalowa Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 519/2014
Biogram
Małgorzata Mirosława Czwarno-Sieroń w latach 1979-1980 pracowała jako inspektor w Hucie Stalowa Wola. W 1981 r. została oddelegowana do pracy w Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola. Po 1985 r. pracowała jako radca prawny w różnych przedsiębiorstwach na terenie Stalowej Woli. 
14.12.1981 r. w jej mieszkaniu odbyło się zebranie działaczy „Solidarności” ze Stalowej Woli, podczas którego podjęto decyzję o utworzeniu konspiracyjnych struktur związkowych. Małgorzata Czwarno-Sieroń znalazła się w grupie osób organizujących pomoc internowanym, aresztowanym i ich rodzinom. W drugą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych uczestniczyła w akcji emisji audycji Radia „Solidarność” przez radiowęzeł zakładowy Huty Stalowa Wola. 
W latach 1985-1987 kolportowała wydawnictwa podziemne m.in. pisma: „Godność”, „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Informacyjny TKZ NSZZ »Solidarność« Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola” oraz bezdebitowe wydawnictwa książkowe. Od 1987 roku współpracowała z Komisją Interwencji i Praworządności „Solidarności” oraz Duszpasterskim Ośrodkiem Kultury Chrześcijańskiej w Stalowej Woli. W 1988 r. występowała jako obrońca członków Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników Huty Stalowa Wola przed Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stalowa Wola. Była ponadto redaktorką i autorką tekstów zamieszczanych w piśmie „SMiS” (Stalowowolski Miesięcznik Solidarności – Gazeta Ruchu) oraz porad prawnych w podziemnym piśmie młodzieży „Obecni”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej