Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gugulski Marcin

Marcin Norbert Gugulski

ur. w 1958 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 566/2017
Biogram
W działaniach podejmowanych przez opozycję demokratyczną uczestniczył od 1976 r. W 1977 r. wszedł w skład delegacji studentów, która wręczyła petycję do Kancelarii Sejmu PRL w sprawie powołania nadzwyczajnej komisji do zbadania wydarzeń w Radomiu i w Ursusie. W 1979 r. złożył podpis pod petycją skierowaną do Przewodniczącego Rady Państwa PRL w sprawie zaprzestania stosowania represji wobec Kazimierza Świtonia. W kwietniu 1977 r. był przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z tym, że wziął udział w nielegalnym zebraniu w mieszkaniu Państwa Łuczywo. Zajmował się również kolportażem niezależnych wydawnictw sygnowanych przez Komitetu Obrony Robotników.
W 1980 r. Pan Marcin Norbert Gugulski był jednym z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Warszawskim, pełnił funkcję stałego obserwatora przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, był jednym z redaktorów pisma „Wiadomości Dnia”, organizował strajki i protesty.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN