Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łoziński Edward
Edward Franciszek Łoziński
ur. w 1943 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 357/2015

Biogram

Pracownik Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego nr 3 w Krakowie – Nowej Hucie (funkcjonującego na terenie Huty im. Lenina). Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku pracowników HPR w dniach 13-16 grudnia 1981 r., prowadzonego na terenie huty, której załoga także w tym czasie strajkowała. Wiceprzewodniczący Komitetu Strajkowego.
W dniu 22 grudnia 1981 r. zatrzymany, a następnie internowany. Osadzony w aresztach KWMO w Krakowie. Zwolniony w dniu 26 stycznia 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN