Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łapanowski Józef

Józef Łapanowski

ur. w 1934 roku w m. Zadole
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
Był represjonowany z powodu udziału w manifestacji mieszkańców Kraśnika Fabrycznego w dniu 26 czerwca 1959 r. przed siedzibą PMRN i Komisariatu MO w Kraśniku. Protest, w którym uczestniczył Pan Józef Łapanowski spowodowany był zniszczeniem przez milicję prowizorycznej kaplicy przy drewnianym krzyżu na polanie na peryferiach miasta. Ówczesne władze były wrogo nastawione wobec inicjatyw religijnych i nie wyrażały zgody na budowę kościoła w Kraśniku Fabrycznym, a mieszkańcy gromadzili się na modlitwy przy wspomnianym krzyżu. 26 czerwca 1959 r. Milicja Obywatelska zabrała ze zniszczonej kapliczki pod krzyżem obraz, kilim i lichtarz, a Krzyż ogrodzono i wywieszono informację o zakazie odprawiania nabożeństw. Zabrane z kaplicy przedmioty, złożono w budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kraśniku Fabrycznym. Protestujących i żądających zwrotu bezprawnie zabranych rzeczy rozpędzono siłą. Pan Józef Łapanowski został zatrzymany 27.06.1959 r. i 28.06.1959 r. osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Kraśniku z dn. 26.09.1959 r. skazany został na karę 10 miesięcy więzienia, z zaliczeniem tymczasowego okresu aresztowania od dnia 27.06.1959 r., 250 zł opłaty sądowej i 25 zł kosztów postępowania w sprawie. Karę pozbawienia wolności odbywał w ZK w Nisku. Po powrocie z więzienia pozostawał bez zatrudnienia, zwolniony z pracy w Fabryce Łożysk Tocznych, podobnie jak inne osoby skazane wyrokami sądowymi za udział w wystąpieniach. Pan Józef Łapanowski był inwigilowany i kontrolowany przez SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej