Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Drogoń Joanna

Joanna Barbara Drogoń

ur. w 1961 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
Pani Joanna Drogoń należała do Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego włączyła się w przygotowywanie podziemnych struktur ww. organizacji oraz pomoc dla osób internowanych i ich rodzin. 
Pani Joanna Drogoń uczestniczyła również w wielu demonstracjach antykomunistycznych. Podczas przesłuchania prowadzonego przez SB, po manifestacji pod Rektoratem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w maju 1982 r., grożono jej usunięciem z listy studentów. 
Ponadto Pani Joanna Drogoń nawiązała współpracę z Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim NSZZ „Solidarność” w Bytomiu. Zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw, pochodzących z punktu kolporterskiego znajdującego się w domu jej matki, Pani Wandy Dragon. Dzięki działalności opozycyjnej prowadzonej przez Panią Wandę Dragon, Pani Joanna Drogoń uzyskała powielacz, wykorzystywany następnie przez podziemne struktury NZS. 
Podczas procesu sądowego Pani Wandy Dragon, toczącego się  w latach 1985-1986, Pani Joanna Drogoń skontaktowała się z „Amnesty International”, której przekazywała informacje o represjach dotykających działaczy opozycji. Ponadto Pani Joanna Drogoń wraz z mężem, Panem Andrzejem Drogoniem, prowadziła do 1989 r. w swoim mieszkaniu punkt kolportażu nielegalnych wydawnictw. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków