Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Grzegorz Jan Majewski

ur. w 1967 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Grzegorz Jan Majewski już jako uczeń szkoły zawodowej, zajmował się drukiem i kolportażem ulotek i plakatów. Brał także udział w akcjach malowania nielegalnych napisów na murach. 
W latach 1985-1990 zaangażował się w kolportaż nielegalnych pism: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Serwis Informacyjny WiP” oraz „Hydralek” i „Region”. Od 1985 r. został współpracownikiem Solidarności Walczącej (SW), włączył się w tworzenie i działalność rozgłośni radiowej „Radio SW”, a w roku 1986 uczestniczył w akcjach Ruchu „Wolność i Pokój”. Był jednym z inicjatorów reaktywowania Polskiej Partii Socjalistycznej. 
W latach 1987-1988 był pomysłodawcą i uczestnikiem wystąpień Pomarańczowej Alternatywy, organizowanych na terenie Wrocławia. Za udział w nielegalnych manifestacjach, przechowywanie podziemnych wydawnictw oraz rozpowszechnianie nielegalnych ulotek i transparentów był wielokrotnie zatrzymywany i karany grzywnami.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej