Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Purta

ur. w 1951 roku w m. Suwałki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 145/2019
Biogram
Jan Purta był działaczem NSZZ „Solidarność” w Suwałkach, członkiem Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność” w Suwałkach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, m. in. „CDN Głosu Wolnego Robotnika” Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Samoobrony Społecznej NSZZ „Solidarność”, „Biuletynu Informacyjnego NSZZ >>Solidarność<< Region Mazowsze”, „Tygodnika Mazowsze”. Brał czynny udział w malowaniu na terenie Suwałk wolnościowych i niepodległościowych haseł. Uczestniczył w organizowaniu Mszy Św. za ojczyznę w Suwałkach oraz obchodów świąt: 3 Maja oraz 11 Listopada pod tzw. „Dębem Wolności” w Suwałkach. Był także jednym ze współorganizatorów wyjazdów do Warszawy na Msze Św. za ojczyznę w kościele p.w. św. Stanisława Kostki i do Gdańska na obchody rocznicy Grudnia 1970 r.  Z powodu swojej działalności był przesłuchiwany w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Suwałkach. W jego mieszkaniu przeprowadzano rewizje w poszukiwaniu nielegalnych wydawnictw oraz materiałów używanych do malowania haseł. Swoją działalność prowadził do 1989 roku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków