Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Juszkiewicz Zbigniew
Zbigniew Juszkiewicz
ur. w 1951 roku w m. Recław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018

Biogram

Zbigniew Juszkiewicz był adwokatem, obrońcą działaczy ,,Solidarności’’. Za stawanie w obronie osób represjonowanych został powołany do wojska. Skoszarowano go w Jednostce Wojskowej 3466 w Czerwonym Borze, gdzie przebywał od dnia 5.11.1982 do 3.02.1983 roku.
	Ten rodzaj represji stanowił ,,inteligentną formę internowania’’. Władze komunistyczne na początku listopada 1982 roku rozpoczęły wysyłanie opozycjonistów do wojska w obawie, że mogą oni wziąć udział w zapowiadanym na 10 listopada proteście przeciwko delegalizacji NSZZ ,,Solidarność’’. 
Był pod obserwacją koszalińskiej Słuzby Bezpieczeństwa. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN