Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Nowakowska Janina
Janina Teresa Nowakowska
ur. w 1944 roku w m. Mystków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018

Biogram

Pani Janina Nowakowska w okresie od 1982 r. do 4 VI 1989 r. prowadziła w ramach zorganizowanych struktur, zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Od 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność” w KWK „XXX-lecia PRL” w Jastrzębiu-Zdroju, a w grudniu 1981 r. uczestniczyła w strajku w ww. kopalni. 
W ramach swojej działalności, w latach 1982-1983 r. przy parafii Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju, współorganizowała pomoc rodzinom osób internowanych i aresztowanych, zbierając na ich rzecz środki finansowe i kartki żywnościowe. 
Od 1983 r. działała w strukturach podziemnej Delegatury Jastrzębskiej RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Grupie Oporu Społecznego, wykonując działania obejmujące swym zakresem kolportaż m.in. takich wydawnictw jak: „OŚĆ”, „RIS”, Tygodnik Mazowsze, Biuletyn Dolnośląski. 
Pani Janina Nowakowska aktywnie też uczestniczyła w demonstracjach i pielgrzymkach „Świata Pracy” na Jasnej Górze, a także brała udział w strajku w sierpniu 1988 r.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków