Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sternicki Jerzy

Jerzy Karol Sternicki

ur. w 1961 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 56/2017
Biogram
Od 1980 roku działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów na Politechnice Warszawskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego dnia 13 grudnia 1981 roku, zabezpieczał mienie NZS (wywiezienie powielaczy, biblioteki, archiwum i dokumentacji), organizował dystrybucję prasy niezależnej. W latach 1982-1984 był członkiem składu redakcyjnego pisma „Kwadrans Akademicki”, niezależnego Międzyuczelnianego Opozycyjnego Ruchu Studenckiego oraz „Przeglądu Prasy Podziemnej”. W cyklu cotygodniowym wydawano 3000 egzemplarzy tej gazety, które rozprowadzał w warszawskim środowisku studenckim (PW, SGGW, UW, SGPiS, AWF) oraz dostarczał do punktów kontaktowych. Na poziomie Wydziału zajmował się także ograniczeniem akcji sabotażowych kolaborantów, roznoszeniem ulotek, organizacją „cichych przerw”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków