Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Borcz Tadeusz

Tadeusz Antoni Borcz

ur. w 1953 roku w m. Białobrzegi
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 107/2017
Biogram
Tadeusz Antoni Borcz od 1974 r. pracował w Urzędzie Pocztowym w Łańcucie jako doręczyciel. W 1980 r. zaangażował się w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, a następnie został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkim Urzędzie Pocztowym w Rzeszowie. W ramach działalności związkowej między innymi organizował strajki w Urzędzie Pocztowym w Łańcucie i innych zakładach pracy. Ze względu na prowadzoną działalność 16.12.1981 r. został zatrzymany, a następnie internowany do 11.01.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Po zwolnieniu z internowania, aż do 1985 r. był inwigilowany przez funkcjonariuszy SB w związku z podejrzeniem o kontakty z działaczami NSZZ „Solidarność” i nielegalną działalność. W latach 1985-1989 działał w Duszpasterstwie Rolników przy parafii Sonina k. Łańcuta. 11.05.1988 r. wszedł w skład Wojewódzkiej Rady Rolników „Solidarność” w Rzeszowie, która następnego dnia podjęła jawną działalność. W marcu i kwietniu 1989 r. brał również udział we wznowieniu działalności Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Białobrzegach oraz w zebraniach założycielskich NSZZ RI „Solidarność” w Żołyni i Czarnej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN