Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wysocki Zbigniew

Zbigniew Stanisław Wysocki

ur. w 1943 roku w m. Chomiąża Szlachecka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Zbigniew Stanisław Wysocki był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyrzeczu oraz wiceprzewodniczącym filii Zarządu Regionalnego NSZZ „S” w Międzyrzeczu. W latach 1982 – 1989 działał w podziemnych strukturach międzyrzeckiej „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego rozpowszechniał afisze, ulotki, pisma podziemne („Feniks”, „Robotnik”) oraz wydawnictwa wymierzone przeciwko organom PRL. Za publiczne noszenie w klapie marynarki emblematu NSZZ ,,Solidarność" w okresie od dnia 13.12.1981 r. do dnia 26.05.1982 r., został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Międzyrzeczu w dniu 26.05.1982 r. na karę grzywny w wysokości 5 tys. zł. Jako karę zastępczą wyznaczono 50 dni aresztu. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu od 26.05.1982 r. do 27.05.1982 r. Został zwolniony w dniu 27.05.1982 r. po wpłaceniu przez rodzinę wymaganej grzywny.
Od 1985 r. był członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Międzyrzeczu, gdzie aktywnie działał w organizowaniu spotkań z działaczami opozycji i historykami. W ramach Duszpasterstwa Świata Pracy organizował pielgrzymki na Jasną Górę oraz Msze Święte za Ojczyznę.
W dniu 01.10.1987 r. został ponownie ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń za to, że w dniu 6 września 1987 r. w Międzyrzeczu uczestniczył w zgromadzeniu zwołanym bez zezwolenia właściwego organu administracji państwowej (dotyczyło kolejnego marszu protestacyjnego przeciwko składowisku nuklearnemu w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym).  Kolegium uznało pana Zbigniewa Wysockiego winnym popełnienia zarzucanego mu wykroczenia i orzekło grzywnę w wysokości 30 tys. zł. 
Za propagowanie wrogich poglądów i prowadzenie działalności opozycyjnej, był wielokrotnie wzywany do Powiatowej Komendy MO w Międzyrzeczu i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Za swoją działalność opozycyjną został pozbawiony pracy oraz możliwości wykonywania zawodu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN