Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bronisław Lachowicz

ur. w 1936 roku w m. Kłodno Wielkie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Był nauczycielem chemii w Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu, od września 1980 r. organizował tam NSZZ „Solidarność” i został przewodniczącym Komisji Zakładowej. Jako działacz „Solidarności” zajmował się kolportażem bezdebitowej literatury i organizował akcje strajkowe. Został też wybrany przewodniczącym Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Rawiczu i wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Lesznie.
Za swoją działalność został internowany 13.12.1981 r. w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp., z internowania zwolniono go 28.12.1981 r. ze względu na trudną sytuację rodzinną. 
Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestał działalności opozycyjnej- utrzymywał kontakty z byłymi internowanymi z regionu leszczyńskiego, wraz z nimi planował rozkolportować na terenie Rawicza ulotki. Z tego powodu był szykanowany przez SB: w jego mieszkaniu dokonywano rewizji, był często wzywany na przesłuchania. Na skutek działań SB, po zwolnieniu z internowania nie otrzymał pracy w LO w Rawiczu, lecz został przeniesiony do Szkoły Podstawowej Nr 4. Z inspiracji SB był też często kontrolowany przez funkcjonariuszy ruchu drogowego MO. Na skutek działań aparatu bezpieczeństwa po przejściu na emeryturę nie mógł znaleźć dodatkowego źródła utrzymania w żadnej ze szkół województwa leszczyńskiego – musiał dojeżdżać do Wrocławia. Nie otrzymał też nagrody, jaką otrzymywali zwykle nauczyciele przechodzący na emeryturę. Po wznowieniu działalności przez Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Lesznie - Bronisław Lachowicz został wiceprzewodniczącym ZR.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN