Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Michaluk Janusz

Janusz Sławomir Michaluk

ur. w 1959 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2017
Biogram
Janusz Michaluk był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestniczył w akcji „Solidarne czuwanie” i ogłoszonym następnie strajku okupacyjnym studentów łódzkich w styczniu i lutym 1981 r.  (członek wydziałowego Komitetu Strajkowego). Drukował i kolportował nielegalne wydawnictwa, współredagował niezależne pismo NZS pt. „Wakat”, rozpowszechniał na wydziałach UŁ ulotki wzywające do akcji protestacyjnych. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w konspiracyjnych strukturach NZS. 11.05.1982 r. został internowany, do 10.12.1982 r.  przebywał w ośrodkach odosobnienia w Łowiczu i Kwidzynie. W latach 1982–1985 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN