Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Martini Jan
Jan Feliks Martini
ur. w 1944 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015

Biogram

Jan Martini był delegatem na I Zjazd Delegatów Regionu „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Pełnił funkcję Szefa Komisji Informacji i Kultury w Zarządzie Regionu „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” w Koszalinie. 1 maja 1982 r. został aresztowany z powodu redagowania i rozpowszechniania nielegalnych czasopism. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Koszalinie z dnia 14.06.1982r. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw obywatelskich. Uchwałą Rady Państwa z dnia 08.03.1983 r. został warunkowo zwolniony z odbycia kary. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej