Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Martini Jan

Jan Feliks Martini

ur. w 1944 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Jan Martini był delegatem na I Zjazd Delegatów Regionu „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Pełnił funkcję Szefa Komisji Informacji i Kultury w Zarządzie Regionu „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” w Koszalinie. 1 maja 1982 r. został aresztowany z powodu redagowania i rozpowszechniania nielegalnych czasopism. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Koszalinie z dnia 14.06.1982r. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw obywatelskich. Uchwałą Rady Państwa z dnia 08.03.1983 r. został warunkowo zwolniony z odbycia kary. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN