Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Banaś Michał

Michał Andrzej Banaś

ur. w 1955 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016
Biogram
W dniu 30 stycznia 1982 r. wiele krajów zachodnich ogłosiło „Dzień jedności z Polską”. Tego samego dnia na ulicach Gdańska miały miejsce starcia manifestantów z oddziałami MO w rejonie Dworca Głównego PKP i budynku KW PZPR. Podczas trwania walk Pan Michał Andrzej Banaś został zatrzymany jako ich aktywny uczestnik. 31 stycznia 1982 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska skazało go na 3 miesiące aresztu i pokrycie kosztów sądowych w wysokości 100 zł. Pan Michał Andrzej Banaś został osadzony w Zakładzie Karnym w Starogardzie Gdańskim. W dniu 5 marca 1982 r. został uniewinniony przez Sąd Rejonowy  w Starogardzie Gdańskim i zwolniony z aresztu. 


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Lisiecki, W. Wabik, T. Panek, Gdańsk w stanie wojennym, Gdańsk 2013
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN