Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Drążek Jan

Jan Józef Drążek

ur. w 1951 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Jan Drążek od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej i zajmował się kolportażem ulotek i nielegalnych pism sygnowanych przez "Solidarność" w miejscu pracy.  Za powyższe, dnia 30 kwietnia 1982 r. został tymczasowo aresztowany i od dnia 3 maja 1982 r. osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu.
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 22 czerwca 1982 został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz karę grzywny. Tego samego z dnia został zwolniony z aresztu.
W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1983.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN