Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wojciech Matusiak
ur. w 1941 roku w m. Żychlin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018

Biogram

Wojciech Matusiak od 1981 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet-Kraj” w Kutnie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową, wspierał internowanych, pomagał finansowo ich rodzinom, zajmował się kolportowaniem nielegalnych ulotek i wydawnictw na terenie Kutna. W latach 1982–1989 był kilkakrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy MO i Służby Bezpieczeństwa. Od 1983 r. należał do grupy skupionej wokół ks. Mariana Lipskiego przy Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu. Od 1986 r. do 1989 r. działał w strukturach podległych Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej, m.in. kolportował „Gazetę Podziemną” – pismo RKW. W latach 1988–1989 podlegał inwigilacji ze strony SB.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków