Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stefan Więckowski

ur. w 1938 roku w m. Perzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2015
Biogram
Pan Stefan Więckowski w latach 1980-1981 był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz aktywnym działaczem w Zakładach Aparatury Spawalniczej „ASPA”. 
W czerwcu 1981 r. był delegatem na I Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk.
W związku z prowadzoną działalnością od lutego do kwietnia 1982 r. był internowany w ośrodku odosobnienia w Grodkowie oraz czasowo przebywał w Zakładzie Karnym we Wrocławiu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej