Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Polak Katarzyna

Katarzyna Polak

ur. w 1962 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Katarzyna Polak  w latach 80–tych XX wieku, będąc studentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, należała do podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz NSZZ „Solidarność” w Toruniu. 
Brała udział w kolportażu prasy podziemnej w Toruniu i Olsztynie oraz pomagała w redagowaniu i druku nielegalnych czasopism takich jak toruńska edycja „Tygodnika Wojennego” i „Chrześcijański Ruchu Społeczny”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Wojciech Polak, Najtrudniejsze egzaminy. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i w regionie 1980-1982, Toruń 2001
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003