Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ewa Anna Szostakowska-Kolmer
ur. w 1946 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012

Biogram

Był aktywną działaczką NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej.  Zajmowała się kolportażem literatury bezdebitowej. W sierpniu 1980 r. weszła w skład Komitetu Strajkowego w Zakładach Szybowcowych w Bielsku-Białej. W okresie od 13 grudnia 1981 r do 22 lipca 1982 r. był internowana w Ośrodkach Odosobnienia w Cieszynie oraz w Darłówku. Z powodu swojej działalności opozycyjnej była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa do 1986 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN