Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Elżbieta Guzowska

ur. w 1964 roku w m. Lubań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
W latach 1982-1989 prowadziła aktywną działalność niepodległościową. W tym okresie współpracowała z Grupami Oporu „Solidarni”, m.in. na potrzeby tej organizacji szyła i malowała liczne transparenty. Prowadziła również duży kolportaż wydawnictw i prasy drugiego obiegu (m.in.:  pism: „Baza”, „CDN - Głos Wolnego Robotnika”, „Głos”, „KOS” „PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Robotnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „Wola”, „Wyzwolenie”. 
Była jednocześnie członkiem grupy działaczy GO „Solidarni”, którzy w latach 1986-1989 zajmowali się składem, transportem, przechowywaniem i dystrybucją wydawnictw Oficyny Wydawniczej Rytm. Pani Elżbieta Guzowska wykonywała prace introligatorskie. 
Od 1986 r. użyczała swoje mieszkanie na potrzeby poligrafii Oddziału Warszawskiego Solidarności Walczącej (druk pisma „Wolny Strzelec”), zajmowała się także kolportażem pism wydawanych przez SW. 
Ponadto była zaangażowana w prace związane z wydawaniem pisma „Sprawa”, sygnowanego przez Polską Partię Niepodległościową oraz współpracowała ze strukturami tej partii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Janusz Przemysław Ramotowski „Przem”, Sto razy głową w mur. Historia o tych, co chcieli robić coś innego niż druk bibuły, Warszawa 2013
    • Biogram na nazwisko rodowe Elżbieta Borowska w internetowym słowniku Stowarzyszenie Wolnego Słowa „Niezależni dla kultury 1976-89”, slownik-niezaleznidlakultury.sws.org.pl [dostęp 30.05.2023]
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 4, red. Jan Olaszek, Warszawa 2020, hasło rzeczowe „Oficyna Wydawnicza Rytm”