Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krakowiak  Ryszard
Ryszard Krakowiak
ur. w 1947 roku w m. Chojna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019

Biogram

Ryszard Krakowiak w grudniu 1981 r., po ogłoszeniu stanu wojennego, nie zaprzestał działalności w zawieszonym NSZZ ,,Solidarność”. Od 14.12.1981 r. sprawował funkcję skarbnika Komitetu Zakładowego NSZZ ,,Solidarność” w macierzystym zakładzie pracy – Państwowym Ośrodku Maszynowym w Chojnie. Wraz z innymi działaczami zdelegalizowanej ,,Solidarności” kolportował dokumenty związkowe, dotyczące m.in. proklamowania strajku generalnego. 
Dnia 18.12.1981 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Opuścił areszt na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 21.01.1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej