Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Pazdej

ur. w 1951 roku w m. Bielawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Pan Zdzisław Pazdej w latach 1981-1989 działał w ramach NSZZ „Solidarność”, był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej w  Bielawskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw”. 
Po ogłoszenia stanu wojennego aż do 1989 roku pan Zdzisław Pazdej kolportował podziemną prasę oraz wydawnictwa tzw. "drugiego obiegu". W latach 1982-1984 zajmował się również zaopatrzeniem technicznym niezbędnym dla wydawania miejskiej międzyzakładowej gazety bielawskiej „Odgłosy”. Mieszkanie pana Zdzisław Pazdeja służyło jak miejsce nielegalnych spotkań działaczy Solidarności z „Bielbawu” i innych zakładów działających na terenie miasta. W latach 1985-1989 pan Zdzisław Pazdej uczestniczył również w spotkaniach w Domu Parafialnym oraz uczestniczył w mszach odprawianych w intencji Ojczyzny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków