Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jacek Wojciech Bogucki
ur. w 1959 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 270/2016

Biogram

Pan Jacek Wojciech Bogucki był członkiem NSZZ „Solidarność”. Do 13.12.1981 r. był etatowym pracownikiem MKR NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Był m.in. współorganizatorem druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Uczestniczył także w akcjach ulotkowych na terenie Radomia. Na przestrzeni lat 1982-1985 w jego mieszkaniu parokrotnie dokonywano rewizji, celem odnalezienia wydawnictw bezdebitowych. Kilka razy był również prewencyjnie zatrzymywany na 48 godzin. W związku z podejmowaną działalnością był inwigilowany w miejscu pracy oraz zamieszkania, stosowano wobec niego perlustrację korespondencji oraz przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN