Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wasilewicz Grzegorz

Grzegorz Wasilewicz

ur. w 1961 roku w m. Wołów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Grzegorz Wasilewicz był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Łódzkiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego był współzałożycielem nielegalnej organizacji „Niepodległość” działającej na terenie Włocławka.
Dnia 2 lutego 1982 r. został zatrzymany w Łodzi, następnie postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 1982 r. tymczasowo aresztowany pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji oraz drukowanie i kolportaż ulotek o treści antypaństwowej. 
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 20 marca 1982 r. został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz karę pozbawienia praw publicznych na okres  2 lat. Był przetrzymywanyw w Zakładach Karnych we Włocławku i  Potulicach. Na mocy postanownienia Sądu POW w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 1983 r. został warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności  z wyznaczeniem okresu próby na  1 rok. Więzienie opuścił dnia 8 lutego 1983 r.
Działalność opozycyjna i pozbawienie wolności były powodem zwolnienia z uczelni oraz zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych. Po wyjściu na wolność był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1985 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej