Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mędrzak Władysław

Władysław Józefa Mędrzak

ur. w 1949 roku w m. Godziszka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pan Władysław Mędrzak po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji NSZZ „Solidarność” wszedł w skład podziemnych struktur „Solidarności”, organizował zbiórki pieniędzy na pomoc dla osób internowanych i więzionych z przyczyn politycznych. 
Od marca 1982 r. do września 1983 r. kolportował wydawnictwa bezdebitowe, w tym „Solidarność Podbeskidzia” i „Serwis Informacyjny” wydawane przez Trzeci Szereg NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie oraz „Informator” wydawany przez Tymczasową Komisję Zakładową FSM. 
Inicjator utworzenia w FSM Koła Oporu Społecznego. W związku z działalnością opozycyjna Pan Władysław Mędrzak był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków