Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tomaszewski Ryszard

Ryszard Bolesław Tomaszewski

ur. w 1951 roku w m. Gościno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Ryszard Tomaszewski był pracownikiem Zakładu Techniki Próżniowej w Koszalinie. W czasie stanu wojennego, w dniu 5 listopada 1982 r., został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie i przydzielony do kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 2 lutego 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN