Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Antoni Kulka

ur. w 1951 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 235/2024
Biogram
Pan Andrzej Kulka działał w strukturach zakładowych NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu. Od 6 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. jako rezerwista odbył ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej nr 1527 w Głogowie (6 Warszawski Pułk Pontonowy). Szkolenie rezerwistów w tej jednostce nie służyło realizacji zadań z zakresu obronności kraju, ale stanowiło dotkliwą represję polityczną wobec przedstawicieli opozycji i miało na celu ich odizolowanie od społeczeństwa oraz zmuszenie do zaprzestania działalności antykomunistycznej.
Od kwietnia 1983 r. do grudnia 1986 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem o kolportaż ulotek i organizowanie nielegalnych zbiórek pieniężnych oraz prowadzenie działalności podziemnej w ramach Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Kalisz-Konin-Sieradz.
Biogram opracowano na podstawie: